Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุกกี้

โปรดอ่านนโยบายคุกกี้นี้อย่างละเอียดเนื่องจากประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเราคือใครและเราใช้คุกกี้หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของเราอย่างไร นโยบายคุกกี้นี้ควรอ่านควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้ประกาศไว้ ซึ่งกล่าวถึงวิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ผ่านการใช้งานของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การติดต่อเราและหน่วยงานที่ดูแลในกรณีที่คุณมีข้อร้องเรียน

เราคือใคร

หากเราอ้างอิงถึง “Arcelik-Hitachi” หรือ “เรา” เรากำลังหมายถึง Arcelik-Hitachi IBC Co.,Ltd. อีกทั้งเรายังเป็นสมาชิกของArcelik Group อีกด้วย ส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Arcelik Group คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Arcelik ที่นี่.

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทแม่ของเรา Arcelik A.S.., คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

โดยเว็บไซต์ของเราอาจรวมถึงลิ้งก์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันที่ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้ของบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่สอดคล้องกับนโยบายคุกกี้ของพวกเขา สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลที่สาม กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเขาตามความเหมาะสม

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) ขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไฟล์คุกกี้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และอนุญาติให้เราหรือบุคคลที่สามรู้จักคุณและจดจำสิ่งต่างๆ เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณหรือการตั้งค่าผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบถึงความนิยมในการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ เพื่อทำให้เราสามารถทำการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ คุกกี้อาจเป็นแบบ “ถาวร” หรือ “ชั่วคราว” คุกกี้แบบถาวรยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแม้ว่าคุณจะปิดการใช้งานแล้ว โดยขณะที่คุกกี้แบบชั่วคราวจะถูกลบออกทันทีเมื่อคุณปิดการเข้าใช้งานเว็บเบราเซอร์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราทราบถึงความนิยมในการใช้งานและเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราประเมินการเข้าเยี่ยมชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้ อีกทั้งยังช่วยให้เราทราบถึงว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และเห็นถึงการเคลื่อนไหวของผู้เข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ รวมถึงรายละเอียดของข้อมูลของคุณ ที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง

ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนอุปกรณ์ของคุณ มีดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly necessary cookies) คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการปิดกั้น หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ไม่จัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จัดเตรียมการปรับปรุงรูปแบบการทำงานและความเป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น คุกกี้จะถูกตั้งค่าโดยเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราเพิ่มการบริการลงในหน้าเพจของเรา หากคุณไม่ยินยอมให้คุกกี้เหล่านี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ อาจจทำให้การทำงานไม่เสถียรภาพเท่าที่ควร
  • คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถควบคุมการทำงานของคุกกี้ได้
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้เหล่านี้จะถูกตั้งค่าผ่านเว็บไซต์เราโดยคู่ค้าโฆษณาของเรา ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างประวัติเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่จะทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณอาจจะได้รับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

คุกกี้สำหรับบุคคลที่สาม

คุกกี้ทั้งหมดที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้นี้คือ “คุกกี้สำหรับบุคคลที่หนึ่ง” ซึ่งหมายถึง คุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นเองโดยเว็บไซต์ของเรา บางครั้งบุคคลที่สามอาจตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซด์ของเราซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ เหล่านี้จะเรียกว่า “คุกกี้สำหรับบุคคลที่สาม” สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เช่น เราได้รวบรวมเนื้อหาที่ฝังไว้บางส่วนบนหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าเพจที่มีเนื้อหาแบบฝัง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจตั้งค่าเป็นเจ้าของคุกกี้บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้

นอกจากนี้ยังใช้งานได้อีก หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณโดยคลิกปุ่มช่องทางโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจได้รับคุกกี้จากเว็บไซต์เหล่านี้

โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมคุกกี้เหล่านี้และไม่สามารถเข้าถึงได้ คุกกี้จะสามารถถูกเข้าถึงได้จากบุคคลที่เป็นผู้ตั้งค่าไว้เท่านั้น คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ เราได้รวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการ รวมถึงลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ด้านล่างนี้:

  • Google Analytics: เราใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์สถิติ และเป็นการบริการการวิเคราะห์เว็บไซต์ โดย Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ กรุณาดูได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/ หรือ https://marketingplatform.google.com/about/ เพื่อรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้โซเชียลมีเดีย: คุกกี้เหล่านี้จะยินยอมให้คุณแบ่งปันเนื้อหาเว็บไซต์กับช่องทางของโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook) เราไม่สามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าโดยนโยบายของโซเชียลมีเดียเอง สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook โปรดดูได้ที่ https://www.facebook.com/about/privacy
  • Hotjar: เราใช้ Hotjar เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Hotjar เป็นบริการเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น (ว่าพวกเขาใช้เวลาบนหน้าเพจมากน้อยแค่ไหน, จำนวนลิงก์ที่ผู้ใช้งานคลิก, สิ่งผู้ใช้งานชอบและไม่ชอบ เป็นต้น) และรักษาบริการของเราโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เพื่อรับข้อมูลทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ Hotjar สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar
  • Reevoo: Reevoo คือ ช่องทางบุคคลที่สามที่นำเสนอการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ การวิจารณ์ที่เขียนโดยผู้บริโภค ที่ทำให้เราและผู้บริโภคของเรา ได้รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Reevoo ได้ที่ https://www.reevoo.com/pages/privacy_policy

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ยอมรับคุกกี้ และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดกั้นคุกกี้ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/. โปรดทราบว่าหากคุณปิดกั้นคุกกี้โดยสมบูรณ์แล้ว หลายเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรภาพและการทำงานบางกลไกบนหน้าเว็บไซต์เราจะไม่สามารถทำงานได้ทั้งสิ้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หรือ ประกาศทั่วไป กรุณาติดต่อเราที่ ฟอร์ม.

ประกาศการเปลี่ยนแปลงคุกกี้

ประกาศฉบับนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2565 เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราว หากเรามีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบในหน้านี้

Related Links