Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

EP-TZ30J New

Made in Japan
22 m2

สี


  • ขาว

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศของเรา
ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

และเต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของฮิตาชิ ทำให้เราได้รับความพึงใจเป็นอย่างยิ่งในเครื่องฟอกอากาศของเราที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ระบบฟอกอากาศของเราช่วยให้พื้นที่พักอาศัยสะอาดและสะดวกสบาย
เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิรุ่น Made-in-Japan มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และยังสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับที่พักอาศัยแห่งนวัตกรรมอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วย
ด้วยฮิตาชิ ทุกสิ่งเป็นจริงได้

กำจัดได้แม้ฝุ่นละเอียดอนุภาคขนาดเล็ก

ระบบกรองอากาศจะขจัดอนุภาคขนาดเล็กที่ละเอียดมาก เช่น ฝุ่นในอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และละอองเกสรดอกไม้

1ฝาครอบด้านหน้าป้องกันแบคทีเรีย

2แผ่นกรองชำระล้างได้

3แผ่นกรอง HEPA ปลอดสารก่อภูมิแพ้, แผ่นกรองลดกลิ่น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

กำจัดได้แม้ฝุ่นละเอียดอนุภาคขนาดเล็ก

1ฝาครอบด้านหน้าป้องกันแบคทีเรีย

2แผ่นกรองชำระล้างได้

3แผ่นกรอง HEPA ปลอดสารก่อภูมิแพ้,
แผ่นกรองลดกลิ่น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

อากาศสะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

แผ่นกรองเฮป้าปลอดสารก่อภูมิแพ้, แผ่นกรองลดกลิ่น H13
ฟิลเตอร์มีอายุการใช้งาน 2ปี*1

แผ่นกรอง HEPA สามารถดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97%*2 หรือมากกว่านั้น โดยใช้กระแสลมที่กำหนด

  • *1 ตามมาตรฐาน JEM 1467 ในการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บฝุ่นด้วยบุหรี่ 5 มวนต่อวัน การฟอกอากาศใช้เวลานานเป็นสองเท่าของการใช้งานดั้งเดิม / ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง

  • *2 แผ่นกรอง HEPA สามารถดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97% หรือมากกว่านั้น โดยใช้กระแสลมที่กำหนด จากการทดสอบแผ่นกรองอากาศ HEPA เพียงแผ่นเดียวตามมาตรฐาน JIS Z 8122 / ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองในห้องโดยรวมอาจแตกต่างกันไป

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

อากาศสะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

ดักจับฝุ่นละเอียด อนุภาคขนาดเล็ก และกลิ่นไม่พึงประสงค์

แผ่นกรอง HEPA ปลอดสารก่อภูมิแพ้, แผ่นกรองลดกลิ่น H13 captures 99.97%*12 หรือมากกว่านั้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ละอองเกสรดอกไม้*23

ไรฝุ่น
มูลสัตว์*34

รังแคของแมว*45

แอซีทาลดีไฮด์
กลิ่นบุหรี่*56

กรดน้ำส้ม
กลิ่นการทำอาหาร*56

ไตรเมทิลามีน
กลิ่นคาวปลา*56

  • *1*2 แผ่นกรอง HEPA สามารถดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97% หรือมากกว่านั้น โดยใช้กระแสลมที่กำหนด จากการทดสอบแผ่นกรองอากาศ HEPA เพียงแผ่นเดียวตามมาตรฐาน JIS Z 8122 / ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองในห้องโดยรวมอาจแตกต่างกันไป

  • *2*3 สสารที่ถูกยับยั้ง / ห้องปฏิบัติการทดสอบ: Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd. / หมายเลขการทดสอบ: No. C-320B / วิธีการทดสอบ: ELISA / วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรดอกไม้จากต้นสน 96%, ละอองเกสรดอกไม้จากต้นเบิร์ช 90% และละอองเกสรดอกไม้จากต้นแร็กวีต 96% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ

  • *3*4 สสารที่ถูกยับยั้ง / ห้องปฏิบัติการทดสอบ: Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd. / หมายเลขการทดสอบ: No. D-593B / วิธีการทดสอบ: ELISA / วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากมูลของไรฝุ่นบ้าน ชนิด Farinae 93% และมูลของไรฝุ่นบ้าน ชนิด Pteronyssinus 91% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ

  • *4*5 สสารที่ถูกยับยั้ง / ห้องปฏิบัติการทดสอบ: Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd. / หมายเลขการทดสอบ: No. F-8B / วิธีการทดสอบ: ELISA / วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากรังแคแมว 85% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ

  • *5*6 ทดสอบโดยฮิตาชิ / ผลการทดสอบประสิทธิภาพการขจัดกลิ่นในห้องพื้นที่ปิดขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้องค์ประกอบของกลิ่นหนึ่งชนิด / ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้เครื่องฟอกอากาศ

แผ่นกรอง HEPA ปลอดสารก่อภูมิแพ้, แผ่นกรองลดกลิ่น

ขจัดฝุ่นละอองในอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และละอองเกสรดอกไม้

ตรวจจับกลิ่นและฟอกอากาศอย่างชาญฉลาด

เครื่องฟอกอากาศมีโหมดฟอกอากาศ, กำจัดกลิ่น และละอองเกสรดอกไม้ และสามารถตรวจจับกลิ่นในระดับต่างๆ เช่น กลิ่นบุหรี่ ฝุ่นในอากาศ และละอองเกสรดอกไม้ และจะเปลี่ยนโหมดกระแสลมโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศ

ขจัดอนุภาคขนาดเล็ก 0.1-2.5 ไมครอน ได้ถึง 99%*

พร้อมรับมือกับฝุ่น PM 2.5

เครื่องฟอกอากาศสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ เพื่อคงความสะดวกสบายให้พื้นที่พักอาศัยของคุณอยู่เสมอ

  • * ไม่รวมถึงฝุ่นละอองอนุภาคใหม่จากภายนอกที่ผ่านเข้ามาเพิ่มเติมในระหว่างที่มีการระบายอากาศหรือโดยวิธีอื่น PM2.5 เป็นคำเรียกรวมของอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอน หรือน้อยกว่านั้น การกำจัดอนุภาคที่มีขนาดน้อยกว่า 0.1 ไมครอน ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ นอกจากนั้น สสารในอากาศที่เป็นอันตรายบางชนิดไม่สามารถขจัดได้ วิธีการทดสอบ : มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEM 1467) / มาตรฐานการทดสอบ : กำจัดอนุภาคขนาดเล็ก 0.1-2.5 ไมครอนได้ถึง 99% ในพื้นที่ปิดขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร ภายใน 90 นาที

ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก 0.1-2.5 ไมครอน ได้ถึง 99%

อากาศบริสุทธิ์สำหรับห้องขนาดกะทัดรัด

ออกแบบเพื่อใช้ในห้องขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับห้องนอนปรับอากาศและห้องส่วนตัว

ดีไซน์เพื่อให้ใช้งานง่าย

หน้าจอแสดงผล LED และรีโมท คอนโทรล

แสดงโหมดการทำงานของเครื่อง พร้อมรีโมท คอนโทรล เพื่อความสะดวกสบายของการใช้งาน

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

เทคโนโลยีพิเศษ

สี ขาว
จ่ายกำลังไฟ AC220-240V 50/60Hz
พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) *1 220V 50/60Hz:22/25
โหมด ฟอกอากาศ, เกสรดอกไม้, กลิ่น
PM 2.5
ดูดซึมกลิ่น บุหรี่, ทำอาหาร, ปลาเน่า
ระงับสาร ไรฝุ่นมูลสัตว์, รังแคของแมว
ปริมาณลม: โหมดอากาศบริสุทธิ์

【220V 50/60Hz】
สูงสุด:2.8/3.2、กลาง:1.4/1.1、เงียบ:0.9/0.6

พลังงาน: โหมดอากาศบริสุทธิ์

【220V 50/60Hz】
สูงสุด:37/43、กลาง:21/20、เงียบ:18/16

เสียง:โหมดอากาศบรุทธิ์ (dB)

【220V 50/60Hz】
สูงสุด:46/50、กลาง:33/27、เงียบ:27/22

ชนิดของแผ่นกรอง (อายุการใช้งานโดยประมาณการ) แผ่นกรองชำระล้างได้
แผ่นกรองเฮป้าปลอดสารก่อภูมิแพ้, แผ่นกรองลดกลิ่น (อายุการใข้งาน2ปี)
Remote Control
ตั้งเวลาปิด 2 ชั่วโมง
เซนเซอร์ กลิ่น
ความยาวของสายไฟ (ม.) 1.8
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) (มม.) 426×407×133
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 4.0
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (สูงxกว้างxลึก) (มม.) 490×448×169
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 4.8
*1
พื้นที่ใช้สอยเมื่อเครื่องทำงานตามประสิทธิภาพสูงสุด, อัตราการไหลของลม (JEM1467; สมคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น)
*2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ : Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd./ หมายเลขการทดสอบ: No. C-320B/ วิธีการทดสอบ: ELISA/ วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรดอกไม้จากต้นสน 96%, ละอองเกสรดอกไม้จากต้นเบิร์ช 90% และละอองเกสรดอกไม้จากต้นแร็กวีต 96% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ
*3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ : Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd./ หมายเลขการทดสอบ: No. D-593B/ วิธีการทดสอบ: ELISA/ วิธีการยับยั้ง: วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากมูลของไรฝุ่นบ้าน ชนิด Farinae 93% และมูลของไรฝุ่นบ้าน ชนิด Pteronyssinus 91% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ
*4
ห้องปฏิบัติการทดสอบ : Nichinichi Pharmaceutical Co., Ltd./ หมายเลขการทดสอบ: No. F-8B/ วิธีการทดสอบ: ELISA/วิธีการยับยั้ง: ด้วยการใช้แผ่นกรองที่มีสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ / ผลการทดสอบ: อัตราการยับยั้งการทำงานของสารก่อภูมิแพ้จากรังแคแมว 85% / ค่าเปอร์เซ็นต์คำนวณโดยฮิตาชิ
*5
ตามมาตรฐาน JEM 1467 ในการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บฝุ่นด้วยบุหรี่ 5 มวนต่อวัน การฟอกอากาศใช้เวลานานเป็นสองเท่าของการใช้งานดั้งเดิม / ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
เนื่องจากเป็นข้อมูลทางทฤษี อาจต้องเปลี่ยนเครื่องเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานจริง
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้