Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

BD-120GV New

Front Loading - Washing Machine, Linear Series
AI Wash
Inverter
ซัก12 กก.
1,600 RPM

สี


  • สี ขาว

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ซักสะอาด เต็มประสิทธิภาพ
ด้วยการตรวจจับอัจฉริยะ 8 ขั้นตอน

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

วางใจทุกครั้งที่ซักด้วย AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ ปรับเลือกรูปแบบการซักและเวลาที่ใช้โดยอัตโนมัติ

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น.

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

ให้งานซักเป็นเรื่องง่ายและผลลัพธ์ที่ได้คือผ้าสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก เพราะรูปแบบการซักและระยะเวลาที่ใช้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ประเภทของผงซักฟอก, เนื้อผ้าที่จะซัก และอื่นๆ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบ : BD-120XGV โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ : AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ เมื่อซักผ้า 7.2 กก. (60% ของปริมาณความจุของถังซัก)

คราบเปื้อน : ซอสมะเขือเทศ / ผ้าฝ้าย 100%

* *ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบ : BD-120XGV โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ : AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ เมื่อซักผ้า 7.2 กก. (60% ของปริมาณความจุของถังซัก)

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

การตรวจจับอัจฉริยะของ AI Wash เพื่อการซักผ้าที่ชาญฉลาด

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ จะคำนวณรูปแบบวิธีการซักและเวลาที่ใช้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการซักที่หลากหลาย ให้การซักผ้าเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและสะอาดหมดจด โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าให้วุ่นวาย

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

การตรวจจับอัจฉริยะ 8 ขั้นตอน ของ AI Wash

ปริมาณผ้า

กำหนดระดับน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณผ้าที่ซัก

ความกระด้าง / อุณหภูมิของน้ำ

ปรับปริมาณของผงซักฟอก*1 และเวลาในการซักที่เหมาะสมกับความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ

ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ปรับการซักให้เหมาะสมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าชนิดน้ำหรือผงซักฟอก

* อาจไม่สามารถแยกแยะได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของผงซักฟอก

* อาจไม่สามารถแยกได้ ขึ้นอยู่กับประเภท และปริมาณของผลิตภัณฑ์ซักผ้า

การหมุนของถังซัก

ปรับความเร็วในการหมุนของถังซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด

ชนิดของผ้า

ปรับปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้
ปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้

การล้างน้ำ

ปรับเวลาสำหรับการล้างน้ำ โดยตรวจจับจากกระบวนการซัก

การปั่นหมาด

ปรับเวลาสำหรับการปั่นหมาดตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่

*1 สำหรับรุ่น BD-120XGV และ BD-100XGV เท่านั้น (เมื่อใช้ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ)

AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

8 เซ็นเซอร์สำหรับ AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

ชนิดของผ้า

ปรับปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้
ปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้

การล้างน้ำ

ปรับเวลาสำหรับการล้างน้ำ โดยตรวจจับจากกระบวนการซัก

การปั่นหมาด

ปรับเวลาสำหรับการปั่นหมาดตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่

เสื้อผ้าสะอาดและดีต่อสุขภาพ ด้วยการซักน้ำร้อน

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 60 องศาเซลเซียส
เพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่และถูกสุขอนามัย สำหรับคุณและคนที่คุณรัก*1

**1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ เพื่อทดสอบแบคทีเรียและไวรัส / ห้องปฏิบัติการทดสอบ : สถาบันวิจัย เอฟ ซี จี เพื่อทดสอบไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้

* สามารถกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส และไรฝุ่นได้บางชนิดเท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

กำจัดแบคทีเรีย

ด้วยอุณหภูมิน้ำ 60 องศาเซลเซียส แบคทีเรียจะถูกกำจัด เพื่อให้ผ้าสะอาด ถูกสุขอนามัย*2

**2 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ ความจุในการซักสูงสุด 4 กก. ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข 2021_0208/ วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ขจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้*13 & ยับยั้งการทำงานของไวรัส*24

โปรแกรมการซักนี้ช่วยขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ และยับยั้งการทำงานของไวรัสที่ติดในเส้นใยผ้าได้อย่างหมดจด ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการซักผ้าเด็กอ่อน

*13 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 4 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : สถาบันวิจัย เอฟ ซี จี / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ไรฝุ่นที่ตายติดอยู่บนที่นอน/ ผลการทดสอบ : ไรฝุ่นถูกกำจัดถึง 99% / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (มูล/ตัว) / ผลการทดสอบ : สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นลดลงถึง 97%

*24 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 4 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_1208 / วิธีทดสอบ : การวัดอัตราการลดลงของไวรัสบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ : ไวรัสลดลงถึง 99.99%

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ถังซักสะอาดเพื่อเสื้อผ้าที่คุณถนอม

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ
(Allergy UK) ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา*1
และแบคทีเรีย*2

น้ำสะอาดจากด้านล่างของถังซักชั้นนอกจะถูกดันขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดถังซักทั้งหมด

ด้านนอกของถังซักสเตนเลส ด้านในของถังซักชั้นนอก

บริเวณเหล่านี้สกปรกง่าย

* เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น Made in Japan รุ่นเก่าที่ไม่มีระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ
ระดับความสกปรกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

*1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_0192 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของเชื้อราบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณด้านในของถังซักชั้นนอกและด้านนอกของถังซักสเตนเลสเมื่อใช้ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ด้านนอกของถังซักสเตนเลส และด้านในของถังซักชั้นนอก / ผลการทดสอบ : เชื้อราลดลงถึง 99%

*2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_1192 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณด้านในของถังซักชั้นนอกและด้านนอกของถังซักสเตนเลสเมื่อใช้ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ด้านนอกของถังซักสเตนเลส และด้านในของถังซักชั้นนอก / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99%

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

สันซักและขอบยางประตูป้องกันแบคทีเรีย*1 และเชื้อรา*2

*1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-1, 213237371-1 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2801 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ค่าการต่อต้านการทำงานของแบคทีเรีย 2.0 หรือมากกว่า

*2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-2, 213237371-2 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2911 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ความต้านทานเชื้อราแสดงค่า 0

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ครบทุกสิ่งที่จำเป็น สร้างสรรค์ความงามที่กลมกลืนไปกับความหรูหราในบ้านของคุณ

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

ไฟด้านในถังซัก*1

ฝาประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง

หน้าจอกระจกแบบสัมผัส

*1 สำหรับรุ่น BD-120XGV และ BD-100XGV เท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

ฝาประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

หน้าจอกระจกแบบสัมผัส

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สั่นสะเทือนน้อย
ทำงานเงียบ

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงการทำงานของเครื่องขณะซัก เพื่อไม่ให้รบกวนคนที่คุณรัก แม้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานด้วยรอบปั่นสูงถึง 1,600 รอบต่อนาที พร้อมความจุของถังซักขนาดใหญ่กว้างสุดถึง 530 มม.

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

Aระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 5 ชั้น

ลดการสั่นสะเทือน และรัศมีความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อถังซักหมุน

Bระบบโช๊ครองรับแรงสั่นสะเทือน

ลดการสั่นสะเทือนของถังซัก และลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังพื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วในการปั่นของถังซักแบบสามมิติ

ตรวจจับการสั่นสะเทือนรอบทิศทาง ทั้งด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง และปรับอัตราความเร็วในการหมุนของถังซักให้เหมาะสมเพื่อลดการสั่นสะเทือน

*1 ขนาดของถังซักด้านใน

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

Aระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 5 ชั้น

ลดการสั่นสะเทือน และรัศมีความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อถังซักหมุน

Bระบบโช๊ครองรับแรงสั่นสะเทือน

ลดการสั่นสะเทือนของถังซัก และลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังพื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วในการปั่นของถังซักแบบสามมิติ

ตรวจจับการสั่นสะเทือนรอบทิศทาง ทั้งด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง และปรับอัตราความเร็วในการหมุนของถังซักให้เหมาะสมเพื่อลดการสั่นสะเทือน

เทคโนโลยีพิเศษ

รุ่น BD-120GV
ประเภท เครื่องซักผ้าฝาหน้า
ความจุ ความจุในการซัก 12 กก.
คุณสมบัติทั่วไป สี ขาว
หน้าจอแผงควบคุม หน้าจอกระจกแบบสัมผัส
ประเภทของถังซัก ถังซักกว้างสุดถึง 530 มม.
ขอบยางประตู ป้องกันแบคทีเรีย *1 & และกันเชื้อรา *2
สันซัก ป้องกันแบคทีเรีย *1 & และกันเชื้อรา *2
ฝาประตูเปิดได้กว้าง
มอเตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่+
มาตรฐานคุณภาพ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 5★★★
ฟังก์ชั่นการใช้งาน โปรแกรมเพิ่มผ้าขณะซัก
แช่ผ้าก่อนการซัก
ขจัดคราบหนัก
ไม่ถ่ายน้ำ
เพิ่มจำนวนครั้งการล้าง
รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) 1600
การปรับเลือกอุณหภูมิน้ำ Cold/30 °C/40 °C/60 °C/90 °C
ระบบล็อกป้องกันเด็กเล็ก
ตั้งเวลา
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน (รับรองโดย Allergy UK)
ไฟด้านในถังซัก -
จดจำการซัก (โปรแกรมการซักและการตั้งค่าต่างๆ)
ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ น้ำยาซักผ้า -
น้ำยาปรับผ้านุ่ม -
สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำยาเหลือน้อย -
ปรับปริมาณน้ำยาตามต้องการ -
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน Hitachi Washer -
โปรแกรมการซัก AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ
ผ้าฝ้าย
ผ้าเนื้อบาง
ซักด่วน 15 นาที
60℃ กำจัดแบคทีเรีย
ผ้านวม
ขจัดคราบฝังลึก
เบบี้แคร์
ผ้ายับง่าย
ซักทุกวัน 38 นาที
ปั่นแห้ง
โปรแกรมทำงานเงียบ
ล้างถังซัก
ล้างน้ำและปั่นแห้ง
ขนาด (มม.) กว้าง 600
ลึก 650
สูง 850
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) 68 / 73
*1
ทดสอบโดย: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-1, 213237371-1 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2801 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ค่าการต่อต้านแบคทีเรีย 2.0 หรือมากกว่า
*2
ทดสอบโดย: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-2, 213237371-2 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2911 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ความต้านทานเชื้อราแสดงค่า 0
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้