Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

BD-D120XGV

Front Loading – Washer Dryer, Linear Series
Wind Iron,
Intelligent Wash, Auto Dosing System
Inverter
ซัก 12 กก. / อบ 8 กก.
1,600 RPM

สี


  • สี Mauve Gray

Features

ลดรอยยับ
ด้วยกระแสลมความเร็วสูง
270กม./ชม.
(โดยประมาณ)*1

เทคโนโลยี Wind Iron

กระแสลมความเร็วสูงประมาณ 270 กม./ ชม.*1 ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ Jet Fan Drying System จะถูกส่งไปยังเสื้อผ้าและกระจายไปภายในถังซักขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 80 ลิตร เพื่ออบผ้าให้แห้งพร้อมลดรอยยับบนผ้า

* ทดสอบโดยฮิตาชิ
ความเร็วบริเวณใกล้ช่องลมออก คำนวณจากพื้นที่ของช่องลมออกและปริมาณลม

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

เทคโนโลยี Wind Iron

1ระบบ Jet Fan Drying System

2ถังซักขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง*2
ประมาณ 530 มม. จุได้ 80
ลิตรโดยประมาณ

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

1ระบบ Jet Fan Drying System

สร้างกระแสลมความเร็วสูง ประมาณ 270 กม./ ชม.*1

ตัวทำความร้อน

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูง

Impellerสร้างพลังลมความเร็วสูง

Diffuserเพิ่มแรงกดของลมอย่างมีประสิทธิภาพ

Scrollโครงสร้างทางเดินลมขนาดใหญ่

2ถังซักขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง**2
ประมาณ 530 มม. จุได้ 80 ลิตรโดยประมาณ

ถังซักขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่การกระจายผ้า

*1 ทดสอบโดยฮิตาชิ / ความเร็วบริเวณใกล้ช่องลมออก คำนวณจากพื้นที่ช่องลมออกและปริมาณลม

*2 เส้นผ่านศูนย์กลางของด้านในถังซัก

Wind Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยลมร้อน

1ระบบ Jet Fan Drying System

สร้างกระแสลมความเร็วสูง ประมาณ 270 กม./ ชม.*1

ตัวทำความร้อน

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูง

Impellerสร้างพลังลมความเร็วสูง

Diffuserเพิ่มแรงกดของลมอย่างมีประสิทธิภาพ

Scrollโครงสร้างทางเดินลมขนาดใหญ่

*1 ทดสอบโดยฮิตาชิ / ความเร็วบริเวณใกล้ช่องลมออก คำนวณจากพื้นที่ช่องลมออกและปริมาณลม

Wind Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยลมร้อน

2ถังซักขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง*2 ประมาณ 530 มม. จุได้ 80
ลิตรโดยประมาณ

ถังซักขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่การกระจายผ้า

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

*2 เส้นผ่านศูนย์กลางของด้านในถังซัก

เสื้อผ้าไร้รอยยับ

เทคโนโลยี Wind Iron

ให้งานซักรีดเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยการลดงานรีดผ้า
กระแสลมความเร็วสูงจะลดรอยยับของผ้า ให้คุณสามารถหยิบเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าและใส่ได้ทันที

* ทดสอบโดยฮิตาชิ
รุ่นและโปรแกรมที่ทดสอบ: เปรียบเทียบระหว่างรุ่น BD-D80CVE ไม่มี Wind Iron โปรแกรมรีดผ้าดว้ยลมร้อน/ ผ้าฝ้าย / โปรแกรมอบผ้า สำหรับผ้า 3กก. และรุ่น BD-D120XGV ที่มีเทคโนโลยี Wind Iron / AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมซักและอบผ้าสำหรับผ้า3 กก. ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และวัตถุที่ถูกอบพร้อมกัน

เสื้อเชิ้ต / ผ้าฝ้าย 100%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ
รุ่นและโปรแกรมที่ทดสอบ: เปรียบเทียบระหว่างรุ่น BD-D80CVE ไม่มี Wind Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยลมร้อน / ผ้าฝ้าย / โปรแกรมอบผ้า สำหรับผ้า 3 กก. และรุ่น BD-D120XGV ที่มี Wind Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยลมร้อน / AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมซักและอบผ้า สำหรับผ้า 3 กก. ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และวัตถุที่ถูกอบพร้อมกัน

เทคโนโลยี Wind Iron

เสื้อผ้าที่ผ่านการอบในปริมาณความจุ 1 กก.

พร้อมสวมใส่โดยไม่ต้องรีด

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ใยสังเคราะห์ 65%
ผ้าฝ้าย 35%

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ผ้าฝ้าย 100%

Handkerchief

ผ้าฝ้าย 100%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ / รุ่นที่ทดสอบ: BD-D120XGV /
โปรแกรมที่ทดสอบ: AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมซักและอบผ้า
ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และความหลากหลายของผ้าที่อบ

เทคโนโลยี Wind Iron

เสื้อผ้าที่ผ่านการอบในปริมาณความจุ 3 กก.

ดูดี ไม่ต้องรีดก็ได้

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ใยสังเคราะห์ 65%
ผ้าฝ้าย 35%

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ผ้าฝ้าย 100%

Handkerchief

ผ้าฝ้าย 100%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ / รุ่นที่ทดสอบ: BD-D120XGV /
โปรแกรมที่ทดสอบ: AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมการซักและอบผ้า
ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และความหลากหลายของผ้าที่อบ

เทคโนโลยี Wind Iron

เสื้อผ้าที่ผ่านการอบในปริมาณความจุ 5 กก.

มีรอยยับเพียงเล็กน้อย แม้จะอบผ้าพร้อมกันในปริมาณมาก

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ใยสังเคราะห์ 65%
ผ้าฝ้าย 35%

เสื้อเชิ้ตที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการคืนตัวจากรอยยับ (Anti-wrinkle)

ผ้าฝ้าย 100%

Handkerchief

ผ้าฝ้าย 100%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ / รุ่นที่ทดสอบ: BD-D120XGV /
โปรแกรมที่ทดสอบ: AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมการซักและอบผ้า
ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และความหลากหลายของผ้าที่อบ

ให้สัมผัสที่นุ่มฟู
ละมุนกว่าการตากแดด

เทคโนโลยี Wind Iron

ให้ผ้าเช็ดตัวของคุณนุ่มฟูกว่าที่เคย

ผ้าที่แห้งจากการตากแดดหลังซัก

ผ้าที่อบแห้งด้วยเทคโนโลยี Wind Iron

ผ้าเช็ดตัว / ผ้าฝ้าย 100%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ
รุ่นที่ทดสอบ: BD-D120XGV / โปรแกรมที่ทดสอบ: AI Wash
ระบบซักผ้าอัจฉริยะ / โปรแกรมการซักและอบผ้า / ความจุ 5 กก.
ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า เนื้อผ้า และความหลากหลายของผ้าที่อบ

ประหยัดเวลาซักรีดของคุณ

โปรแกรมซักและอบผ้า 60 นาที

ให้คุณซักและอบผ้าได้ประมาณ 60 นาที

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* สำหรับการซักและอบผ้าในความจุไม่เกิน 1 กก. เช่น เสื้อเชิ้ต 4 ตัว ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและวัสดุของผ้า

กำจัดรอยยับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเวลาเพียง 15 นาที

Steam Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยไอน้ำ

เหมาะสำหรับช่วงเช้าที่แสนวุ่นวาย และก่อนจะออกนอกบ้าน
Steam Iron โปรแกรมรีดผ้าด้วยไอน้ำ ช่วยลดรอยยับของเสื้อผ้าที่พับไว้ได้อย่างรวดเร็วและอ่อนโยน
เสื้อเชิ้ต 2 ตัวใช้เวลาเพียง 15 นาที
โปรแกรมนี้ช่วยลดรอยยับของเสื้อผ้าที่ถูกพับไว้และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงภายในถังซักและใช้กระแสลมความเร็วสูงอบผ้าให้แห้ง

* สำหรับความจุไม่เกิน 0.5 กก. (ผ้าแห้ง)

* ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าของเสื้อผ้าที่ซัก
รอยยับและกลิ่นบางประเภทอาจไม่สามารถกำจัดได้

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* สำหรับความจุไม่เกิน 0.5 กก. (ผ้าแห้ง)

* ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าของเสื้อผ้าที่ซัก
รอยยับและกลิ่นบางประเภทอาจไม่สามารถกำจัดได้

ซักและกำจัดกลิ่นบนเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ทำความสะอาดได้ยาก

Air Wash โปรแกรมซักด้วยลมร้อน

คุณสามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น ชุดสูท ตุ๊กตา และรองเท้า โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเสียรูป ด้วย Air Wash โปรแกรมซักด้วยลมร้อน ซึ่งกระแสลมที่ร้อนและชื้นจะช่วยลดแบคทีเรีย*1 และยับยั้งการทำงานของไวรัส*2 และยังช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ อีกด้วย

* สำหรับความจุไม่เกิน 1 กก. /
ไม่สามารถทำความสะอาดวัสดุบางชนิด เช่น หนังสัตว์ และฟองน้ำ
ไม่สามารถกำจัดหรือยับยั้งกลิ่น ไวรัส และแบคทีเรียบางชนิดได้

*1 Air Wash โปรแกรมซักด้วยลมร้อน [ความจุในการซักสูงสุด 1 กก.; ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) 60 นาที] ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข: 2021_0257 / วิธีการทดสอบ: วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ: แบคทีเรียลดลง 99%.

*2 Air Wash โปรแกรมซักด้วยลมร้อน [ความจุในการซักสูงสุด 1 กก.; ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) 60 นาที] ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข: 2021_0257 / วิธีการทดสอบ: วัดอัตราการลดลงของไวรัสบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ: ไวรัสลดลง 99%.

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

Air Wash โปรแกรมซักด้วยลมร้อน

ซักสะอาด เต็มประสิทธิภาพ
ด้วยการตรวจจับอัจฉริยะ 8 ขั้นตอน

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

วางใจทุกครั้งที่ซักด้วย Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ ปรับเลือกรูปแบบการซักและเวลาที่ใช้โดยอัตโนมัติ

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น.

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

ให้งานซักเป็นเรื่องง่ายและผลลัพธ์ที่ได้คือผ้าสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก เพราะรูปแบบการซักและระยะเวลาที่ใช้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ประเภทของผงซักฟอก, เนื้อผ้าที่จะซัก และอื่นๆ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบ : BD-120XGV โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ : Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ เมื่อซักผ้า 7.2 กก. (60% ของปริมาณความจุของถังซัก)

คราบเปื้อน : ซอสมะเขือเทศ / ผ้าฝ้าย 100%

* *ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบ : BD-120XGV โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ : Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ เมื่อซักผ้า 7.2 กก. (60% ของปริมาณความจุของถังซัก)

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

การตรวจจับอัจฉริยะของ Intelligent Wash เพื่อการซักผ้าที่ชาญฉลาด

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ จะคำนวณรูปแบบวิธีการซักและเวลาที่ใช้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการซักที่หลากหลาย ให้การซักผ้าเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและสะอาดหมดจด โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าให้วุ่นวาย

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

การตรวจจับอัจฉริยะ 8 ขั้นตอน ของ Intelligent Wash

ปริมาณผ้า

กำหนดระดับน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณผ้าที่ซัก

ความกระด้าง / อุณหภูมิของน้ำ

ปรับปริมาณของผงซักฟอก*1 และเวลาในการซักที่เหมาะสมกับความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ

ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ปรับการซักให้เหมาะสมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าชนิดน้ำหรือผงซักฟอก

* อาจไม่สามารถแยกแยะได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของผงซักฟอก

* อาจไม่สามารถแยกได้ ขึ้นอยู่กับประเภท และปริมาณของผลิตภัณฑ์ซักผ้า

การหมุนของถังซัก

ปรับความเร็วในการหมุนของถังซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด

ชนิดของผ้า

ปรับปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้
ปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้

การล้างน้ำ

ปรับเวลาสำหรับการล้างน้ำ โดยตรวจจับจากกระบวนการซัก

การปั่นหมาด

ปรับเวลาสำหรับการปั่นหมาดตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่

*1 สำหรับรุ่น BD-D120XGV และ BD-D100XGV เท่านั้น (เมื่อใช้ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ)

Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

8 เซ็นเซอร์สำหรับ Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

ชนิดของผ้า

ปรับปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้
ปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่ตรวจจับได้

การล้างน้ำ

ปรับเวลาสำหรับการล้างน้ำ โดยตรวจจับจากกระบวนการซัก

การปั่นหมาด

ปรับเวลาสำหรับการปั่นหมาดตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่

ประสิทธิภาพในการซักยอดเยี่ยม
โดยไม่ยุ่งยาก

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ (Auto Dosing System)

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติในปริมาณที่เหมาะสมตามปริมาณของผ้าในถังซัก
เพื่อการซักผ้าที่สะอาดที่สุด และหลังจ่ายน้ำยาซักผ้าแล้ว ระบบจะทำความสะอาดท่อโดยการล้างด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ (Auto Dosing System)

แทงก์บรรจุน้ำยาขนาดใหญ่ เติมง่าย

สามารถซักผ้าได้ถึง 24 ครั้ง* ในการเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเพียงครั้งเดียว

1ขนาดแทงก์สำหรับบรรจุน้ำยาซักผ้า : 1000 มล.

2ขนาดแทงก์สำหรับบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่ม : 600 มล.

* *เมื่อปริมาณผ้าในถังซักคือ 5 กก. และตั้งค่ามาตรฐานการซักเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน จำนวนครั้งที่สามารถซักได้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม, การตั้งค่าต่างๆ, ปริมาณน้ำยาที่เหลืออยู่ในแทงก์ ฯลฯ เมื่อน้ำยาที่เหลืออยู่ในแทงก์มีปริมาณน้อย (ไฟสัญลักษณ์ “Empty” จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม) ให้เติมน้ำยา จำนวน 24 ครั้งรวมถึงจำนวนครั้งของการซักหลังจากไฟสัญลักษณ์ “Empty” ปรากฏ

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ (Auto Dosing System)

การทำความสะอาดแทงก์

แทงก์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำสะอาด

ใช้งานได้ง่าย

ไฟสัญลักษณ์ “Empty” จะปรากฏเมื่อถึงเวลาเติมน้ำยา คุณสามารถเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ตามต้องการ

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ (Auto Dosing System)

ใช้งานได้ง่าย

ไฟสัญลักษณ์ “Empty” จะปรากฏเมื่อถึงเวลาเติมน้ำยา คุณสามารถเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ตามต้องการ

เสื้อผ้าสะอาดและดีต่อสุขภาพ ด้วยการซักน้ำร้อน

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 60 องศาเซลเซียส
เพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่และถูกสุขอนามัย สำหรับคุณและคนที่คุณรัก*1

**1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ เพื่อทดสอบแบคทีเรียและไวรัส / ห้องปฏิบัติการทดสอบ : สถาบันวิจัย เอฟ ซี จี เพื่อทดสอบไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้

* สามารถกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส และไรฝุ่นได้บางชนิดเท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

กำจัดแบคทีเรีย

ด้วยอุณหภูมิน้ำ 60 องศาเซลเซียส แบคทีเรียจะถูกกำจัด เพื่อให้ผ้าสะอาด ถูกสุขอนามัย*2

**2 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ ความจุในการซักสูงสุด 4 กก. ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข 2021_0208/ วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ขจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้*13 & ยับยั้งการทำงานของไวรัส*24

โปรแกรมการซักนี้ช่วยขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ และยับยั้งการทำงานของไวรัสที่ติดในเส้นใยผ้าได้อย่างหมดจด ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการซักผ้าเด็กอ่อน

*13 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 4 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : สถาบันวิจัย เอฟ ซี จี / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ไรฝุ่นที่ตายติดอยู่บนที่นอน/ ผลการทดสอบ : ไรฝุ่นถูกกำจัดถึง 99% / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (มูล/ตัว) / ผลการทดสอบ : สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นลดลงถึง 97%

*24 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 4 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 157 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_1208 / วิธีทดสอบ : การวัดอัตราการลดลงของไวรัสบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ : ไวรัสลดลงถึง 99.99%

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

ถังซักสะอาดเพื่อเสื้อผ้าที่คุณถนอม

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

* ภาพนี้ใช้เพื่อแสดงภาพประกอบเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ
(Allergy UK) ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา*1
และแบคทีเรีย*2

น้ำสะอาดจากด้านล่างของถังซักชั้นนอกจะถูกดันขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดถังซักทั้งหมด

ด้านนอกของถังซักสเตนเลส ด้านในของถังซักชั้นนอก

บริเวณเหล่านี้สกปรกง่าย

* เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น Made in Japan รุ่นเก่าที่ไม่มีระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ
ระดับความสกปรกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

*1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_0192 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของเชื้อราบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณด้านในของถังซักชั้นนอกและด้านนอกของถังซักสเตนเลสเมื่อใช้ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ด้านนอกของถังซักสเตนเลส และด้านในของถังซักชั้นนอก / ผลการทดสอบ : เชื้อราลดลงถึง 99%

*2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2021_1192 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณด้านในของถังซักชั้นนอกและด้านนอกของถังซักสเตนเลสเมื่อใช้ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ด้านนอกของถังซักสเตนเลส และด้านในของถังซักชั้นนอก / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99%

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

สันซักและขอบยางประตูป้องกันแบคทีเรีย*1 และเชื้อรา*2

*1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-1, 213237371-1 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2801 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ค่าการต่อต้านการทำงานของแบคทีเรีย 2.0 หรือมากกว่า

*2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-2, 213237371-2 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2911 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ความต้านทานเชื้อราแสดงค่า 0

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ครบทุกสิ่งที่จำเป็น สร้างสรรค์ความงามที่กลมกลืนไปกับความหรูหราในบ้านของคุณ

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

ไฟด้านในถังซัก*1

ฝาประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง

หน้าจอกระจกแบบสัมผัส

*1 สำหรับรุ่น BD-D120XGV และ BD-D100XGV เท่านั้น

* สำหรับรุ่น BD-D120XGV และ BD-D100XGV เท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

ฝาประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น

การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ

หน้าจอกระจกแบบสัมผัส

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สั่นสะเทือนน้อย
ทำงานเงียบ

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงการทำงานของเครื่องขณะซัก เพื่อไม่ให้รบกวนคนที่คุณรัก แม้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานด้วยรอบปั่นสูงถึง 1,600 รอบต่อนาที พร้อมความจุของถังซักขนาดใหญ่กว้างสุดถึง 530 มม.

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

Aระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 5 ชั้น

ลดการสั่นสะเทือน และรัศมีความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อถังซักหมุน

Bระบบโช๊ครองรับแรงสั่นสะเทือน

ลดการสั่นสะเทือนของถังซัก และลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังพื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วในการปั่นของถังซักแบบสามมิติ

ตรวจจับการสั่นสะเทือนรอบทิศทาง ทั้งด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง และปรับอัตราความเร็วในการหมุนของถังซักให้เหมาะสมเพื่อลดการสั่นสะเทือน

*1 ขนาดของถังซักด้านใน

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ +

Aระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 5 ชั้น

ลดการสั่นสะเทือน และรัศมีความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อถังซักหมุน

Bระบบโช๊ครองรับแรงสั่นสะเทือน

ลดการสั่นสะเทือนของถังซัก และลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังพื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วในการปั่นของถังซักแบบสามมิติ

ตรวจจับการสั่นสะเทือนรอบทิศทาง ทั้งด้านหน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง และปรับอัตราความเร็วในการหมุนของถังซักให้เหมาะสมเพื่อลดการสั่นสะเทือน

IoT Connected

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

รองรับการซักผ้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ*1

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนตและ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) จำเป็นต้องลงทะเบียนอีเมลก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดความเสียหาย การสูญหาย และข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

* ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

การแจ้งเตือน

ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อการซักผ้าเสร็จสิ้น, เมื่อยังมีผ้าอยู่ในถังซัก และเมื่อถึงเวลาต้องล้างถังซัก

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการซักผ้าจากแอปพลิเคชัน Hitachi Washer
เพื่อการซักผ้าที่ดีกว่าของคุณ

โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้*2: ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าขนสัตว์ / ผ้าสกปรกมาก / ซักทุกวัน 38 นาที / โปรแกรมทำงานเงียบ
ผ้ายับง่าย / ขจัดคราบฝังลึก / ล้างน้ำและปั่นหมาด
ไม่ปั่นแห้ง / ล้างถังซักด้วยน้ำร้อน / อบแห้งถังซัก

โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้
ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าขนสัตว์ / ผ้าสกปรกมาก / ซักทุกวัน 38 นาที / โปรแกรมทำงานเงียบ
ผ้ายับง่าย / ขจัดคราบฝังลึก / ล้างน้ำและปั่นหมาด
ไม่ปั่นแห้ง / ล้างถังซักด้วยน้ำร้อน / อบแห้งถังซัก

*2 หลังจากลงโปรแกรมซักผ้าในเครื่องซักผ้าของท่านแล้ว คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน และ คุณสามารถเลือกบันทึกโปรแกรมโปรดได้หนึ่งรายการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
* โปรแกรม “ล้างน้ำ&ปั่นแห้ง” เป็นค่าตั้งต้นของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

ผู้ดูแลส่วนตัว

แนะนำโปรแกรมการซักที่เหมาะสม โดยเลือกประเภทของเสื้อผ้าสำหรับการซัก หรือเลือกฉากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณ

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

รีโมท คอนโทรล*3

สั่งเริ่มการทำงาน และตรวจสอบสถานะการทำงานได้ แม้คุณจะไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องซักผ้า คุณสามารถเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดการทำงานที่เคยตั้งไว้ได้ก่อนที่เครื่องจะเริ่มทำงาน

* เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โปรดตั้งค่าเครื่องเป็นสถานะรองรับการควบคุมแบบรีโมต คอนโทรล

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

สนับสนุน

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งาน และติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลา

แอปพลิเคชัน Hitachi Washer

*1 จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนตและ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) จำเป็นต้องลงทะเบียนอีเมลก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดความเสียหาย การสูญหาย และข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

*2 หลังจากลงโปรแกรมซักผ้าในเครื่องซักผ้าของท่านแล้ว คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน และ คุณสามารถเลือกบันทึกโปรแกรมโปรดได้หนึ่งรายการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
*2 โปรแกรม “ล้างน้ำ&ปั่นแห้ง” เป็นค่าตั้งต้นของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

*3 เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โปรดตั้งค่าเครื่องเป็นสถานะรองรับการควบคุมแบบรีโมต คอนโทรล

เทคโนโลยีพิเศษ

รุ่น BD-D120XGV
ประเภท เครื่องซักผ้าและอบผ้าฝาหน้า
ความจุ ความจุในการซัก 12 กก.
ความจุในการอบ 8 กก.
คุณสมบัติทั่วไป สี Mauve Gray
หน้าจอแผงควบคุม หน้าจอกระจกแบบสัมผัส
ประเภทของถังซัก ถังซักกว้างสุดถึง 530 มม.
ขอบยางประตู ป้องกันแบคทีเรีย*1 และกันเชื้อรา*2
สันซัก ป้องกันแบคทีเรีย*1 และกันเชื้อรา*2
ฝาประตูเปิดได้กว้าง
มอเตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่+
มาตรฐานคุณภาพ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 5★★★
ฟังก์ชั่นการใช้งาน โปรแกรมเพิ่มผ้าขณะซัก
แช่ผ้าก่อนการซัก
ไม่ถ่ายน้ำ
เพิ่มจำนวนครั้งการล้าง
รอบปั่นสูงสุด
(รอบ/นาที)
1,600
การปรับเลือกอุณหภูมิน้ำ Cold/30℃/40℃/60℃/90℃
ระบบล็อกป้องกันเด็กเล็ก
ตั้งเวลา
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน (รับรองโดย Allergy UK)
ไฟด้านในถังซัก
จดจำการซัก (โปรแกรมการซักและการตั้งค่าต่างๆ)
โปรแกรมการอบผ้า Wind Iron รีดผ้าด้วยลมร้อน
กำหนดเวลาการอบผ้า
ตัวเลือกสำหรับการอบผ้า อบโดยใช้อุณหภูมิต่ำ / อบแห้งมาก
ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ น้ำยาซักผ้า
น้ำยาปรับผ้านุ่ม
สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำยาเหลือน้อย
ปรับปริมาณน้ำยาตามต้องการ เพิ่มขึ้น / น้อยลง
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน Hitachi Washer
โปรแกรมการซัก Intelligent Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะ
ผ้าฝ้าย
ผ้าเนื้อบาง
ซักด่วน 15 นาที
60℃ กำจัดแบคทีเรีย
ซักและอบ 60 นาที
Air Wash ซักด้วยลมร้อน
Steam Iron รีดผ้าด้วยไอน้ำ
เบบี้แคร์
ผ้านวม
ปั่นหมาด
อบอย่างเดียว
ล้างถังซัก
ดาวน์โหลด (โปรแกรมตั้งต้นจากโรงงาน : ล้างน้ำและปั่นหมาด)
โปรแกรมที่ดาวน์โหลดได้ ผ้าใยสังเคราะห์
ผ้าขนสัตว์
ผ้าสกปรกมาก
ซักทุกวัน 38 นาที
โปรแกรมทำงานเงียบ
ผ้ายับง่าย
ขจัดคราบฝังลึก
ล้างน้ำและปั่นหมาด
ไม่ปั่นแห้ง
ล้างถังซักด้วยน้ำร้อน
อบแห้งถังซัก
ขนาด (มม.) กว้าง 600
ลึก 650
สูง 850
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) 72 / 77
*1
ทดสอบโดย: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-1, 213237371-1 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2801 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ค่าการต่อต้านแบคทีเรีย 2.0 หรือมากกว่า
*2
ทดสอบโดย: BOKEN / เอกสารทดสอบหมายเลข: 213251774-2, 213237371-2 / วิธีการทดสอบ: JIS Z 2911 / วัตถุที่ใช้ทดสอบ: สันซักและขอบยางประตู / ผลการทดสอบ: ความต้านทานเชื้อราแสดงค่า 0
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้