Skip to main content

Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค้นหาศูนย์บริการ

ที่ตั้งศูนย์บริการสำนักงานใหญ่

ศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
333 , 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด (กม.7) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร 02-381-8867-8

วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. – 17.00 น.
วันหยุดทำการ:
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษอื่นๆ ของบริษัท

service.h.ahst@arcelik-hitachi.com
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและรายละเอียด ของศูนย์บริการโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า