Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Thông báo về các trung tâm bảo hành không được ủy quyền

Sản Phẩm Mới

Máy Lọc Không Khí
Nhập Khẩu Nhật Bản, 50m2
EP-T70J
Máy Lọc Không Khí
Nhập Khẩu Nhật Bản, 46m2
EP-T60J
Máy Lọc Không Khí
Nhập Khẩu Nhật Bản, 22-25m2
EP-TZ30J
Siêu nhẹ
Máy Hút Bụi Không Dây
PV-XL2K
Tủ Lạnh 4 Cánh Ngăn Đông Dưới
Ngăn Đông Mềm
Làm Đá Tự Động
R-WB640PGV1
Video
Tủ lạnh Side by Side
Ngăn Hút Chân Không
& Cấp Đông Mềm
R-MY800GVGV0
Video
Tủ lạnh Side by Side
Ngăn Hút Chân Không
& Cấp Đông Mềm
R-MX800GVGV0
Video
Tủ lạnh Side by Side
Thiết Kế Kính Phẳng Tràn Viền
R-S800PGV0
Tủ Lạnh Nhập Khẩu Nhật Bản
Ngăn Hút Chân Không
& Cấp Đông Mềm
R-ZX740KV
Video
Tủ Lạnh Nhập Khẩu Nhật Bản
Ngăn Hút Chân Không
& Cấp Đông Mềm
R-WX620KV
Tủ Lạnh 4 Cánh Ngăn Đông Dưới
Ngăn Hút Chân Không
Cấp Đông Mềm
R-WB640VGV0X
Video
Tủ Lạnh 2 Cánh
Cấp Đông Mềm
R-FVY510PGV0
Video
Máy Lọc Không Khí
Nhập Khẩu Nhật Bản, 84m2
EP-PF120J
Video
Máy Hút Bụi Không Dây
Nhập Khẩu Nhật Bản
PV-XFH900