Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Máy hút bụi

Motor Power:

Dòng sản phẩm

Máy Hút Bụi Gia Đình, Robot Hút Bụi Lau Nhà

Máy Hút Bụi Gia Đình, Máy Hút Bụi Không Dây

Máy Hút Bụi Gia Đình, Máy Hút Bụi Không Túi
Dòng Hút Xoáy
Nhập Khẩu Thái Lan

Máy Hút Bụi Gia Đình, Máy Hút Bụi Không Túi
Nhập Khẩu Thái Lan

Máy Hút Bụi Gia Đình, Máy Hút Bụi Có Túi
Nhập Khẩu Thái Lan

Máy Hút Bụi Công Nghiệp
Phù hợp nhà có diện tích lớn
Nhập Khẩu Thái Lan