Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Hitachi Aircon Aircondition airHome

Máy điều hòa không khí

Capacity:

Type:

Dòng sản phẩm

Điều hòa 1 chiều Inverter
airHome 300

Điều hòa 1 chiều Inverter
airHome 400