Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Liên hệ

Công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam
Tầng 21, Bitexco Financial Tower
Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: +84 (028) 3823 7977
F: +84 (028) 3823 7974
Chăm sóc khách hàng: +84 (028) 3824 8502
Email: contact.AHVN@arcelik-hitachi.com

Related Links