Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Thông báo bảo mật trang web

Chào mừng đến với Arçelik-Hitachi. Thông báo bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi https://www.hitachi-homeappliances.com/vn-vn/ (“trang web”),
 • khi chúng tôi tham gia vào quan hệ đối tác kinh doanh với bạn (hoặc công ty của bạn), và
 • khi bạn (hoặc công ty của bạn) cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Bạn cần đọc kỹ thông báo bảo mật này để đảm bảo có được thông tin đầy đủ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn truy cập một phần cụ thể của thông báo này, thì bạn có thể nhấp vào tiêu đề bên dưới để truy cập thông tin cho chủ đề đó.

Về chúng tôi

Khi đề cập đến “Arçelik-Hitachi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” or “liên quan đến chúng tôi”, tức là chúng tôi đang nói đến công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam. Chúng tôi cũng là một thành viên của Arçelik Group. Thông tin thêm về Arçelik Group có trên trang web của Arçelik tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về hoạt động xử lý của công ty mẹ của chúng tôi, Arçelik A.S., bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của công ty mẹ tại đây.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông báo này nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email contact.AHVN@arcelik-hitachi.com.

Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi chung hoặc các câu hỏi về quan hệ công chúng.
 • Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi nắm bắt thông tin tự động thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể quản lý những điều này khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Xem Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.
 • Trong quá trình thảo luận thương mại của chúng tôi, chẳng hạn như tham gia vào quan hệ đối tác kinh doanh hoặc nơi chúng tôi hợp tác với bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn thông qua đồng nghiệp của bạn hoặc thông qua các nguồn công khai, nếu có, chẳng hạn như các trang mạng chuyên nghiệp và nghiên cứu thị trường chung.

Chúng tôi thu thập những loại dữ liệu cá nhân nào?

Khi chúng tôi đề cập đến “dữ liệu cá nhân” trong thông báo bảo mật này, có nghĩa là các thông tin có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác để nhận diện danh tính của bạn.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập được trình bày dưới đây:

 • Chúng tôi cần một lượng nhỏ thông tin từ các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo rằng hợp đồng của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Ví dụ: chúng tôi cần chi tiết liên hệ của những cá nhân có liên quan (chẳng hạn như tên, số điện thoại và địa chỉ email) để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng cần thông tin khác, chẳng hạn như chi tiết ngân hàng của bạn để chúng tôi có thể thanh toán cho các dịch vụ mà bạn cung cấp (nếu đây là một phần của thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên). Chúng tôi cũng có thể giữ thông tin khác mà một người nào đó trong tổ chức của bạn đã lựa chọn cung cấp cho chúng tôi.
 • Chi tiết về các tương tác của bạn với chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email (đối với các yêu cầu về quan hệ công chúng), điện thoại hoặc đăng bằng các chi tiết được liệt kê trên Trang web.
 • Bản sao các tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để chứng minh tuổi hoặc danh tính của bạn khi luật pháp yêu cầu điều này. Ví dụ: nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể cần thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Do đó, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân có trong các tài liệu định danh mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi.
 • • Thông tin chúng tôi thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Dữ liệu chúng tôi thu thập tự động bao gồm loại trình duyệt web hoặc thiết bị di động, hệ điều hành của bạn, địa chỉ IP của bạn, URL của trang đích và trang web giới thiệu, ngày giờ bạn truy cập vào Trang web và các cụm từ tìm kiếm được sử dụng bởi bạn để truy cập Trang web. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem của chúng tôi Thông báo Cookie.

Chúng tôi dựa vào cơ sở hợp pháp nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Có một số lý do khác nhau theo luật bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bao gồm:

Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng

Trong một số trường hợp, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi. Ví dụ: trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc nhận các dịch vụ từ bạn.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy, chúng tôi có thể cần thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Lợi ích hợp pháp

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một công ty, nơi điều này không ảnh hưởng đến lợi ích bảo vệ dữ liệu và các quyền cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để điều hành và quản lý mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào và tại sao?

Phần này cho bạn biết cách thức và lý do tại sao chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và giải thích cơ sở hợp pháp mà chúng tôi dựa vào trong từng trường hợp. Hãy nhớ rằng nếu bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với chúng tôi, chúng tôi có thể không hợp tác được bạn với tư cách là đối tác kinh doanh / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau trên cơ sở nghĩa vụ hợp đồng với bạn:

 • Lưu trữ (và cập nhật nếu cần) chi tiết liên hệ của bạn trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chúng tôi có thể liên hệ với bạn liên quan đến các thỏa thuận giữa hai bên.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Gửi cho bạn các thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ mà pháp luật yêu cầu hoặc cần thiết để thông báo cho bạn về các cập nhật đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ví dụ: cập nhật thông báo bảo mật của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện.
 • Để xác minh danh tính của bạn khi luật pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau trên cơ sở lợi ích hợp pháp.
 • Quản lý mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn.
 • Để trả lời các câu hỏi của bạn, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào về quan hệ công chúng.
 • Để cung cấp nội dung trang web có liên quan cho bạn trên Trang web của chúng tôi và để đo lường và hiểu mức độ hiệu quả của nội dung chúng tôi phục vụ cho bạn.
 • Quản lý và bảo vệ Trang web của chúng tôi (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệuv).
 • Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện Trang web, nội dung, tiếp thị và trải nghiệm người dùng.
 • Để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi khỏi các hành vi gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như bảo vệ Arçelik-Hitachi trong trường hợp tranh chấp pháp lý.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những bên nào?

Đôi khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân được mô tả dưới đây:

Các công ty khác thuộc Arcelik group

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác thuộc Arçelik group, bao gồm cả công ty mẹ Arçelik A.S. ở Thổ Nhĩ Kỳ, bên này có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và theo cách nhất quán với thông tin được nêu trong thông báo bảo mật này. Đặc biệt, Arçelik A.S. sẽ xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích phân tích và báo cáo ở cấp độ toàn cầu dựa trên lợi ích hợp pháp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Arçelik group và tuân thủ các quy tắc và quy định của địa phương. Arçelik A.S. có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và cơ quan công quyền và các tổ chức) khi cần thiết cho Arçelik A.S. thực hiện hợp pháp các hoạt động kinh doanh phù hợp với các mục đích đã đề ra ở trên, theo yêu cầu và được pháp luật hiện hành cho phép.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các thành viên khác của Arçelik Group. Ví dụ về các loại nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi hợp tác bao gồm:

 • Các công ty CNTT vận hành Trang web thay mặt chúng tôi,
 • Các công ty quản lý quan hệ khách hàng, những bên giúp chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu danh bạ và thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn, và
 • Các công ty dịch vụ khách hàng vận hành và quản lý tổng đài của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật dữ liệu cá nhân của bạn và không được phép sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho chúng tôi.

Các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu việc đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quyết định của cơ quan tư pháp, cơ quan công quyền hoặc cơ quan chính phủ hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết cho an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác của lợi ích công cộng quan trọng.

Cố vấn chuyên môn

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các cố vấn chuyên môn, chẳng hạn như luật sư, kiểm toán viên và công ty bảo hiểm, nếu cần trong quá trình thực hiện các dịch vụ chuyên môn mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Các bên thứ ba liên quan đến việc mua bán hoạt động kinh doanh

Nếu chúng tôi thực hiện bán hoặc chuyển nhượng tài sản hoặc có liên quan đến việc sáp nhập hoặc kinh doanh / chuyển giao tài sản, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một phần của giao dịch đó. Nếu thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi, chủ sở hữu mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như được nêu trong thông báo bảo mật này.

Các bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác khi bạn đồng ý với việc chia sẻ đó.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra phạm vi quốc tế

Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các công ty khác mà chúng tôi ký hợp đồng (như được mô tả trong ‘Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những bên nào?’), các công ty này có thể được đặt bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, ở các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khác với luật tại quốc gia cư trú của bạn. Đặc biệt, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Arçelik A.S.

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ nhận được mức độ bảo vệ tương tự như khi được xử lý trong quốc gia cư trú của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua trong hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi để đảm bảo có các biện pháp bảo vệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết trong phần ‘Liên hệ’để biết thêm thông tin về các biện pháp cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thêm dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở các quốc gia không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp. Việc chuyển giao như vậy sẽ được thực hiện theo luật hiện hành, bao gồm cả các yêu cầu hợp đồng nếu có, được quy định trong các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu hoặc chính quyền địa phương thông qua.

Chúng tôi giữ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này và theo luật hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc đáp ứng yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Chúng tôi bảo mật giữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Ngoài các biện pháp cụ thể khác, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu và bằng cách hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu.

Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không bảo mật tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn được truyefn tải cho chúng tôi bằng các phương tiện không bảo mật; bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc truyền tải như vậy.

Các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Bạn có các quyền sau đây đối với dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý, tuân theo các điều kiện được quy định trong luật hiện hành:

 • yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể”) và một số thông tin bổ sung nhất định về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng là mục đích đưa ra thông báo bảo mật này,
 • yêu cầu chỉnh sửa mọi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ,
 • yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,
 • phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,
 • rút lại sự đồng ý bạn đã đưa ra,
 • yêu cầu tính di động của dữ liệu, trong một số trường hợp nhất định,
 • khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành; và
 • phản đối một số quyết định tự động mà chúng tôi đưa ra về bạn mà có hậu quả pháp lý nghiêm trọng hoặc tương tự. Chúng tôi thường không thực hiện việc ra quyết định tự động như vậy, nhưng nếu có, chúng tôi sẽ làm rõ những trường hợp nào sẽ đưa ra các quyết định như vậy.

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được liệt kê trong mục ‘Liên hệ’.

Nội dung và trang web của bên thứ ba

Các bên thứ ba cung cấp các trang web mà bạn có thể truy cập sau khi nhấp vào liên kết từ Trang web của chúng tôi, có thể có các chính sách bảo mật ít nghiêm ngặt hơn. Chúng tôi không có quyền kiểm soát các chính sách này và bạn nên đọc các điều khoản về bảo mật của họ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các trang web đó.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên Trang web của chúng tôi. Cookie là một tệp nhỏ được tải xuống trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang trên Trang web. Cookie chứa thông tin về bạn và lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng rộng rãi để nâng cao hiệu suất cho các trang web, nhận diện người dùng và tìm hiểu cách người dùng tương tác với các trang web. Hãy tham khảo Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự.

Quản lý cookie của bạn

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình bất cứ lúc nào để không chấp nhận cookie. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chặn cookie bằng cách truy cập http://www.allaboutcookies.org/ Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn cookie hoàn toàn, nhiều trang web sẽ không hoạt động bình thường và một số chức năng trên Trang web của chúng tôi sẽ hoàn toàn không hoạt động. Những thay đổi đối với thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể thay đổi và cập nhật thông báo bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với thông báo bảo mật của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này.

Thông báo bảo mật này được cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2022.

Related Links