Tủ lạnh : CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM | Điện Gia Dụng

Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Tủ lạnh

Dung tích:

Số cửa:

Lấy nước & đá bên ngoài:

Dòng sản phẩm

Tủ Lạnh Nhập Khẩu Nhật Bản

Tủ lạnh Side by Side

Tủ Lạnh 4 Cánh Ngăn Đông Dưới,
French Bottom Freezer

Tủ Lạnh 2 Cánh Ngăn Đông Dưới

Tủ lạnh Nhiều Cánh Ngăn Đông Trên
Big French

Tủ Lạnh 2 Cánh Ngăn Đông Trên
Big 2

Tủ Lạnh 2 Cánh Ngăn Đông Trên
Carbon Line

Tủ Lạnh 2 Cánh Ngăn Đông Trên
Stylish Line