Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

SF-170ZCV

Top Loading - Dual Jet, Built in Heater
Dual Jet, Built in Heater Series, Auto Self Clean
Inverter
ซัก 17 กก.

สี


 • สเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

สุดยอดพลังแห่งการซัก

สุดยอดพลังแห่งการซัก

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ

ซอกซอนลึกถึงชั้นในสุดของเส้นใยผ้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมระดับน้ำสำหรับการละลายผงซักฟอกที่เหมาะสมใน 4 ขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้ถึงขีดสุด

ขั้นที่ 1:ละลาย, ขั้นที่ :ซอกซอน, ขั้นที่ 3:คลุกเคล้า, ขั้นที่ 4:กำจัด

ขั้นที่ 1ละลาย

ปล่อยน้ำระดับต่ำสุดเพื่อละลายผงซักฟอก

ขั้นที่ 2ซอกซอน

ระดับน้ำสูงขึ้น ช่วยให้ผงซักฟอกเข้มข้นแทรกซึมลึกเข้าสู่เส้นใยผ้า

ขั้นที่ 3คลุกเคล้า

น้ำผงซักฟอกจะคลุกเคล้า ทำให้ผ้าสะอาดอย่างทั่วถึง

ขั้นที่ 4กำจัด

ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยการซักที่ระดับน้ำปกติ

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

Auto Self Clean -
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

AUTO SELF CLEAN Auto Self Clean -
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ ปกป้องผ้าให้สะอาดหมดจด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99%

สายน้ำไหลลงมาทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกของถังซัก ในขณะที่ถังซักหมุนด้วยความเร็วสูง สายน้ำก็จะซอกซอนไปยังส่วนต่างๆทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่หลุดออกไป ทำให้ถังซักของคุณสะอาดอยู่เสมอ

ด้านในของถังซักชั้นนอก, ด้านอกของถังซักสเตนเลส

ด้านล่างของจากซัก, ด้านล่างของถังซักสเตนเลส, ด้านล่างของถังซักชั้นนอก

บริเวณที่มักเกิดคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า

*ถังซักที่ไม่มีระบบ Auto Self Clean จะเห็นได้ว่าสิ่งสกปรกจะเกาะตัวตามจุดต่างๆของถังซักโดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน

โปรแกรมล้างถังซักและโปรแกรมทำให้ถังซักแห้ง – อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ

เพื่อให้ถังซักของคุณสะอาดหมดจดอย่างแท้จริง แนะนำให้ใช้คู่กันกับระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean) เพื่อขจัดและยับยั้งสิ่งสกปรกต่างๆ

 • ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • วิธีการทดสอบ : วัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่บนแผ่นทดสอบ ซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส หลังใช้งานระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean) และวัดอัตราการลดลงของเชื้อราที่ตกค้างอยู่บนจานเพาะเชื้อ ซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส หลังใช้งานระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย
(ป้องกันภูมิแพ้) ซักด้วยน้ำร้อน

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) ซักด้วยน้ำร้อน

โปรแกรมซักน้ำร้อน

ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้)

เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิน้ำ 60°C ช่วยให้เสื้อผ้าของคุณสะอาด และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

ก่อนซัก / หลังซัก

เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิน้ำ 60°C ช่วยให้เสื้อผ้าของคุณสะอาด และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

แบคทีเรียลดลง 99.99%

 • ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • เอกสารทดสอบหมายเลข 2018_0148
 • วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ เมื่อซักด้วยโปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้)
 • ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก
ซักด้วยน้ำร้อน

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก ซักด้วยน้ำร้อน

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก

ไขมันจากเหงื่อไคลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเกิดคราบเหลืองฝังลึก ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40°C จากเครื่องซักผ้าฮิตาชิ จะช่วยให้เอนไซม์ของผงซักฟอกแทรกซึมลงสู่เนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบเหลืองฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนซัก / หลังซัก

ไขมันจากเหงื่อไคลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเกิดคราบเหลืองฝังลึก ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40°C จากเครื่องซักผ้าฮิตาชิ จะช่วยให้เอนไซม์ของผงซักฟอกแทรกซึมลงสู่เนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบเหลืองฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบคทีเรียลดลง 99.9%

 • ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • เอกสารทดสอบหมายเลข 2018_0181
 • วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ เมื่อซักด้วยโปรแกรมขจัดคราบฝังลึก
 • ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.9%

โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ ซักด้วยน้ำร้อน

โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ ซักด้วยน้ำร้อน

โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ

ด้วยไอน้ำความร้อนสูง สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ เช่น กลิ่นบุหรี่ ที่ติดบนเนื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม

*ทดสอบโดยฮิตาชิ

โปรแกรมขจัดคราบหนัก

โปรแกรมขจัดคราบหนัก

ซักผ้าสกปรกมากและผ้าทั่วไป ได้พร้อมกันในครั้งเดียว

เสียงสัญญาณเตือน, การซักผ้าทั่วไป, ด้วยคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

บอกลาซักมือกับคราบสกปรกฝังลึก

เพียงเลือกโปรแกรมขจัดคราบหนัก ฟังก์ชันเอกสิทธิ์จากฮิตาชิ ช่วยให้คุณซักผ้าที่สกปรกมากเป็นพิเศษก่อน จากนั้นเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น คุณสามารถเพิ่มผ้าและปล่อยให้เครื่องทำงานจนเสร็จภายในการซักเพียงครั้งเดียว

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

แผงควบคุมรูปแบบใหม่

แผงควบคุมรูปแบบใหม่

*ภาพตัวอย่างรุ่น SF-170ZCV

ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตามโปรแกรมหรือรูปแบบการซักโดยเฉพาะ

ปุ่มโปรแกรมเฉพาะรูปแบบการซักผ้า ทำให้คุณเลือกโปรแกรมการใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงสัมผัสแค่ครั้งเดียว

ฝาเปิด-ปิด ใช้งานง่ายและสะดวก

ฝาเปิด-ปิด ใช้งานง่ายและสะดวก

ฝากระจกนิรภัยดีไซน์เรียบหรู

ผลิตจากกระจกนิรภัยและวัสดุคุณภาพสูง พร้อมระบบสปริงและโช๊ค
เพื่อการเปิด-ปิดอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

การออกแบบที่ทันสมัย

ดีไซน์เครื่องทันสมัย ออกแบบสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบาย ทำให้คุณสามารถใส่ผ้าหรือหยิบผ้าได้อย่างไม่ยุ่งยาก

ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด

เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด ใบพัดจะทำการหมุนซ้ำไปมาทั้งซ้ายและขวา เพื่อให้ผ้าคลายตัวออกจากกัน ช่วยให้ผ้าพันกันน้อยลง ลดรอยยับ ทำให้คุณหยิบผ้าออกจากถังซักได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากฮิตาชิเท่านั้น

เครื่องซักผ้าทั่วไป → ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด

เครื่องซักผ้าทั่วไป → ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด

แผ่นกรองเส้นใยผ้า

ด้วยการออกแบบแผ่นกรองเส้นใยผ้ารูปแบบใหม่ที่กว้างและใหญ่ขึ้น ทำให้กักเก็บเส้นใยผ้าได้มากและป้องกันการเส้นใยผ้าหลุดออกจากแผ่นกรอง

ละลายผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย

ละลายผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย

ด้วยแกนหมุนช่วยตีผงซักฟอกให้ละลายน้ำอย่างทั่วถึง และเปลี่ยนให้เป็นน้ำผงซักฟอกได้เข้มข้นทรงพลัง

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน

ระบบตรวจวัดน้ำหนักและชนิดของผ้าใน 3 ขั้นตอน เพื่อเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงานก่าที่เคย

ขั้นที่ 1, ตรวจสอบน้ำหนักผ้าและคำนวณปริมาณน้ำ

ขั้นที่ 2, คำนวณน้ำหนักผ้าอีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักที่แท้จริง

ขั้นที่ 3, ตรวจสอบประเภทของผ้า

เทคโนโลยีพิเศษ

เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่นที่มีตัวทำความร้อน
รุ่น SF-170ZCV
ความจุ (กก.) 17
ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบการซัก กระบวนการซัก : ระบบแทรกซึมลึก 4 ระดับ
ระบบน้ำ : ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง
ระดับพลังน้ำ : (12 ระดับ)
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน
ระบบการปั่น รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) : 730
ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด
ฟังก์ชันการใช้งาน 4 ปุ่ม ควบคุม
จดจำการซัก
ตั้งเวลาซักล่วงหน้า : (3-12 ชม.)
ฟังก์ชันการทำความสะอาด ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน ( รับรองโดย Allergy UK )
โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก
โปรแกรมทำให้ถักซักแห้ง
วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย : แผ่นกรองเส้นใยผ้า
โปรแกรมการซัก จำนวนโปรแกรมการซัก : 14
ผ้าทั่วไป
ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ
ขจัดคราบหนัก
ถนอมผ้า
เร็ว
แช่ผ้า
ประหยัดไฟ
ประหยัดน้ำ
ผ้าห่ม
ทำความสะอาดถังซัก
ทำให้ถังซักแห้ง
ขจัดกลิ่นอับ
40°C ขจัดคราบฝังลึก
60°C กำจัดแบคทีเรีย
โครงสร้าง ฝาเครื่อง : กระจกแก้วนิรภัย ป้องกันการขีดช่วนและแรงกระแทก
ระบบทำความร้อน
หน้าจอระบบสัมผัส
ตัวละลายผงซักฟอก
ตัวกรองเส้นใยผ้า
ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ
ระบบเซ็นเซอร์ล็อคเพื่อป้องกัน
ปริมาณการใช้พลังงาน โปรแกรม Normal : 138
(ต่อกก.) : 8.1
โปรแกรม Energy Save : 84
(ต่อกก.) : 4.9
ปริมาณการใช้น้ำ โปรแกรม Normal : 195
(ลิตร / กก.) : 11.5
โปรแกรม Water Save : 132
(ลิตร / กก.) : 7.8
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล, มม.) 640 x 1,087 x 684
สี สเตนเลส
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) 49 / 54
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้