Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

SF-250ZFV

Top Loading - Dual Jet, Built in Heater
Dual Jet, Built in Heater Series, Auto Self Clean
Inverter
ซัก 25 กก.

สี


 • สเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส
 • เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีสเตนเลส

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) - ซักด้วยน้ำร้อน

ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์*1

 • *1 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 6 กิโลกรัม, ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) : 260 นาที]

  ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข 2020_0430 / วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ เมื่อซักด้วยโปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) - ซักด้วยน้ำร้อน

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย

เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิน้ำ 60°C แบคทีเรีย 99.99% จะถูกกำจัด และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์*1

 • *1 60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย [ความจุในการซักสูงสุดถึง 6 กิโลกรัม, ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) : 260 นาที]

  ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข 2020_0430 / วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ เมื่อซักด้วยโปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) - ซักด้วยน้ำร้อน

ขจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้*12 ยับยั้งการทำงานของไวรัส*23

ขจัดไรฝุ่นและไวรัสที่ติดในเส้นใยผ้าได้อย่างหมดจดด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 60°C เหมาะสำหรับการซักผ้าเด็กอ่อน

*12 โปรแกรมซักน้ำร้อน 60°C ช่วยกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันสารก่อภูมิแพ้)
[ความจุในการซักสูงสุดถึง 6 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 260 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : สถาบันวิจัย เอฟ ซี จี / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ไรฝุ่นที่ตายติดอยู่บนผ้าปูที่นอน / ผลการทดสอบ : ไรฝุ่นถูกกำจัดถึง 99% / วิธีทดสอบ : การวัดค่า (โดยมาตรฐานฮิตาชิ) ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (มูล/ตัว) / ผลการทดสอบ : สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นลดลงถึง 97%

*23 โปรแกรมซักน้ำร้อน 60°C ช่วยกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันสารก่อภูมิแพ้)
[ความจุในการซักสูงสุดถึง 6 กก., ใช้เวลาซัก (โดยประมาณ) 260 นาที] ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2020_0489 / วิธีทดสอบ : การวัดอัตราการลดลงของไวรัสบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ / ผลการทดสอบ : ไวรัสลดลงถึง 99.99%

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

60°C โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) - ซักด้วยน้ำร้อน

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก - ซักด้วยน้ำร้อน

ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์*

 • * 40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก [ความจุในการซักสูงสุดถึง 6 กิโลกรัม, ใช้เวลาในการซัก (โดยประมาณ) : 186 นาที]
  ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข 2020_0430 / วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้าสำหรับทดสอบ เมื่อซักด้วยโปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลง 99.99%

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก - ซักด้วยน้ำร้อน

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก

ไขมันจากเหงื่อไคลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเกิดคราบเหลืองฝังลึก ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40°C จากเครื่องซักผ้าฮิตาชิ จะช่วยให้เอนไซม์ของผงซักฟอกแทรกซึมลงสู่เนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบเหลืองฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

40°C โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก - ซักด้วยน้ำร้อน

โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ – ซักด้วยน้ำร้อน

ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ

ด้วยไอน้ำความร้อนสูง สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ เช่น กลิ่นบุหรี่ ที่ติดบนเนื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม

* ทดสอบโดยฮิตาชิ

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ทดสอบโดยฮิตาชิ

จุได้สูงสุดถึง 25 กก. พร้อมถังซักที่กว้างถึง 616 มม.

ถังซักขนาดใหญ่ รองรับความจุสูงสุดถึง 25 กก. พร้อมปากถังซักที่กว้างถึง
616 มม. ,ฝาเปิด-ปิด ดีไซน์เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิด-ปิดได้อย่างนุ่มนวล ปลอดภัย และระบบกระแสน้ำวนทรงพลัง ช่วยทำให้การซักผ้าที่หนาและมีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าม่าน หรือเครื่องนอน เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ไร้กังวล ให้ผ้าที่ซักสะอาดหมดจดอยู่เสมอ

จุได้สูงสุดถึง 25 กก. พร้อมถังซักที่กว้างถึง 616 มม.

จานซักขนาดใหญ่ สร้างกระแสน้ำวนเพื่อการซักที่สะอาดสูงสุด

ครีบแนวตั้งบนจานซักจะช่วยสร้างกระแสน้ำทรงพลัง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักให้สะอาดเป็นพิเศษ

สุดยอดพลังแห่งการซัก

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ

ซอกซอนลึกถึงชั้นในสุดของเส้นใยผ้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมระดับน้ำสำหรับการละลายผงซักฟอกที่เหมาะสมใน 4 ขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้ถึงขีดสุด

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สุดยอดพลังแห่งการซัก

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ

ขั้นที่ 1 ละลาย

ปล่อยน้ำระดับต่ำสุดเพื่อละลายผงซักฟอก

ขั้นที่ 2 ซอกซอน

ระดับน้ำสูงขึ้น ช่วยให้ผงซักฟอกเข้มข้น แทรกซึมลึกเข้าสู่เส้นใยผ้า

ขั้นที่ 3 คลุกเคล้า

น้ำผงซักฟอกจะคลุกเคล้า ทำให้ผ้าสะอาดอย่างทั่วถึง

ขั้นที่ 4 กำจัด

ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยการซักที่ระดับน้ำปกติ

ขั้นที่ 1 ละลาย

ปล่อยน้ำระดับต่ำสุดเพื่อละลายผงซักฟอก

ขั้นที่ 2 ซอกซอน

ระดับน้ำสูงขึ้น
ช่วยให้ผงซักฟอกเข้มข้น
แทรกซึมลึกเข้าสู่เส้นใยผ้า

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สุดยอดพลังแห่งการซัก

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ

ขั้นที่ 3 คลุกเคล้า

น้ำผงซักฟอกจะคลุกเคล้า
ทำให้ผ้าสะอาดอย่างทั่วถึง

ขั้นที่ 4 กำจัด

ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น
ด้วยการซักที่ระดับน้ำปกติ

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สุดยอดพลังแห่งการซัก

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้น ด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง
2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ถังซักสะอาดเพื่อเสื้อผ้าที่คุณถนอม

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ ปกป้องผ้าให้สะอาดหมดจด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา*11 และแบคทีเรีย*22ได้ถึง 99%

สายน้ำไหลลงมาทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกถังซัก ในขณะที่ถังซักหมุนด้วยความเร็วสูง สายน้ำก็จะซอกซอนไปยังส่วนต่างๆ ทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่หลุดออกไป ทำให้ถังซักของคุณสะอาดอยู่เสมอ

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

1ด้านในของถังซักชั้นนอก

2ด้านนอกของถังซักชั้นใน

3ด้านล่างของจานซัก

4ด้านล่างของถังซักสเตนเลส

5ด้านล่างของถังซักชั้นนอก

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

 • *11 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2015_0167 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของเชื้อราบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส / ผลการทดสอบ : เชื้อราลดลงถึง 99%

  *22 ห้องปฏิบัติการทดสอบ : ศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข : 2015_1167 / วิธีทดสอบ : การวัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียบนแผ่นทดสอบซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : ถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99%

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

1ด้านในของถังซักชั้นนอก

2ด้านนอกของถังซักชั้นใน

3ด้านล่างของจานซัก

4ด้านล่างของถังซักสเตนเลส

5ด้านล่างของถังซักชั้นนอก

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

โปรแกรมล้างถังซัก
– อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ

เพื่อให้ถังซักของคุณสะอาดหมดจดอย่างแท้จริง แนะนำให้ใช้คู่กันกับระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ Auto Self Clean เพื่อขจัดและยับยั้งสิ่งสกปรกต่างๆ

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

โปรแกรมล้างถังซักด้วยน้ำร้อน

แบคทีเรียลดลง 99.99%

การล้างถังซักด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60°C จะช่วยให้จานซักและแผ่นกรองใยผ้าสะอาดถูกสุขอนามัย

* ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น / เอกสารทดสอบหมายเลข 2020_0520 / วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนบนจานซักและแผ่นกรองเส้นใยผ้า / วัตถุที่ใช้ทดสอบ : จานซักและแผ่นกรองเส้นใยผ้า / ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99%

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

โปรแกรมขจัดคราบหนัก

ซักผ้าสกปรกมากและผ้าทั่วไป ได้พร้อมกันในครั้งเดียว

บอกลาซักมือกับคราบสกปรกฝังลึก

เพียงเลือกโปรแกรมขจัดคราบหนัก ฟังก์ชันเอกสิทธิ์จากฮิตาชิ ช่วยให้คุณซักผ้าที่สกปรกมากเป็นพิเศษก่อน จากนั้นเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น คุณสามารถเพิ่มผ้าและปล่อยให้เครื่องทำงานจนเสร็จภายในการซักเพียงครั้งเดียว

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

โปรแกรมขจัดคราบหนัก

บอกลาซักมือกับคราบสกปรกฝังลึก

เพียงเลือกโปรแกรมขจัดคราบหนัก ฟังก์ชันเอกสิทธิ์จากฮิตาชิ ช่วยให้คุณซักผ้าที่สกปรกมากเป็นพิเศษก่อน จากนั้นเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น คุณสามารถเพิ่มผ้าและปล่อยให้เครื่องทำงานจนเสร็จภายในการซักเพียงครั้งเดียว

ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้าไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

แผงควบคุมรูปแบบใหม่

ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตามโปรแกรมหรือรูปแบบการซักโดยเฉพาะ

ปุ่มโปรแกรมเฉพาะรูปแบบการซักผ้า ทำให้คุณเลือกโปรแกรมการใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงสัมผัสแค่ครั้งเดียว

นุ่มนวลและทันสมัย

ฝากระจกนิรภัยดีไซน์เรียบหรู เปิด-ปิดได้อย่างนุ่มนวล

ระบบสปริงและโช๊คประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้งไว้ช่วยให้การทำงานของ
ฝากระจกนิรภัยเบาและนุ่มนวลขึ้น
ให้คุณใส่ผ้าลงเครื่องหรือหยิบผ้าออกจากเครื่องได้สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก

การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด Tangle-Free Finish มีใช้งานในบางรุ่นหรือในการตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น

ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด

เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด ใบพัดจะทำการหมุนซ้ำไปมาทั้งซ้ายและขวา เพื่อให้ผ้าคลายตัวออกจากกัน ช่วยให้ผ้าพันกันน้อยลง ลดรอยยับ และหยิบผ้าออกจากถังซักได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากฮิตาชิเท่านั้น

* รูปภาพนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

* ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด Tangle-Free Finish มีใช้งานในบางรุ่นหรือในการตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น

การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

แผ่นกรองเส้นใยผ้า

ด้วยการออกแบบแผ่นกรองเส้นใยผ้ารูปแบบใหม่ที่กว้างและใหญ่ขึ้น ทำให้กักเก็บเส้นใยผ้าได้มากและป้องกันเส้นใยผ้าหลุดออกจากแผ่นกรอง

การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ละลายผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย

ด้วยแกนหมุนช่วยตีผงซักฟอกให้ละลายน้ำอย่างทั่วถึง และเปลี่ยนให้เป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้น

เทคโนโลยีพิเศษ

เครื่องซักผ้าฝาบน Dual Jet Series
รุ่น SF-250ZFV
ความจุ (กก.) 25.0
ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบการซัก กระบวนการซัก ระบบแทรกซึมลึก 4 ระดับ
ระบบน้ำ ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง
ระดับพลังน้ำ ●(12ระดับ)
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
3 ขั้นตอน
ระบบการปั่น รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) 650
ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด
ฟังก์ชันการใช้งาน (4 ปุ่ม ควบคุม ระบบเพิ่มปริมาณน้ำ และ ระบบปรับระดับพลังซัก)
 -
จดจำการซัก
ตั้งเวลาซักล่วงหน้า
ฟังก์ชันการทำความสะอาด ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน ( รับรองโดย Allergy UK )
โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก
โปรแกรมทำให้ถักซักแห้ง
วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย แผ่นกรองเส้นใยผ้า
โปรแกรมการซัก จำนวนโปรแกรมการซัก 16
ผ้าทั่วไป
ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ
ขจัดคราบหนัก
ถนอมผ้า
เร็ว
แช่ผ้า (30-300นาที)
ประหยัดไฟ
ประหยัดน้ำ
ผ้าห่ม
ผ้าน้อย
ทำความสะอาดถังซัก
ทำให้ถังซักแห้ง
60°C กำจัดแบคทีเรีย
40°C ขจัดคราบฝังลึก
ขจัดกลิ่นอับ
ล้างถังซักด้วยน้ำอุ่น
โครงสร้าง ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ -
ระบบทำความร้อน
หน้าจอระบบสัมผัส
ปุ่มกดเปิดฝากระจก -
กระจกแก้วนิรภัย ป้องกันการขีดช่วนและแรงกระแทก
ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ตัวละลายผงซักฟอก
ตัวกรองเส้นใยผ้า
ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ
ระบบเซ็นเซอร์ล็อคเพื่อป้องกัน
ปริมาณการใช้พลังงาน โปรแกรมผ้าทั่วไป (Wh/Cycle) 170
(ต่อกก.) 6.8
โปรแกรมประหยัดไฟ (Wh/Cycle) 134
(ต่อกก.) 5.4
ปริมาณการใช้น้ำ โปรแกรมผ้าทั่วไป (Wh/Cycle) 275
(ต่อกก.) 11.0
โปรแกรมประหยัดน้ำ (Wh/Cycle) 157
(ต่อกก.) 6.3
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล, มม.) *ขนาดรวมสายน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง 724x1,124x795
สี สเตนเลส
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) 66/73
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้