Skip to main content

Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการคำนวณขนาด BTU ให้เหมาะสมทำอย่างไร
Inverter และ Non - Inverter ต่างกันอย่างไร
แผ่นกรอง PM2.5 Nano Wasabi Filter มีอายุการใช้งาน และ วิธีการทำความสะอาดอย่างไร
ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ ระบบ Frost Wash สามารถทำงานได้หรือไม่
เครื่องปรับอากาศฮิตาชิ มีการรับประกันอย่างไร
ควรทำ Frost Wash บ่อยแค่ไหน
ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง Pre Filter บ่อยแค่ไหน
กรณีเกิดฟ้าผ่าควรทำอย่างไร
ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ควรทำอย่างไร
เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน ควรตรวจสอบส่วนใดบ้าง
เมื่อเครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้ไม่เต็มที่ ควรตรวจสอบส่วนใดบ้าง
ทำไมถึงมีไอน้ำไหลออกตรงประตูระหว่างการทำอาหาร
หากต้องการปิดการทำงานระบบ Frost Wash แบบอัตโนมัติ ต้องทำอย่างไร
หากแอร์มีกลิ่นอับ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง