Skip to main content

Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำไมไฟแสดงสถานะจึงกระพริบซ้ำๆ และ พัดลมหยุดการทำงาน?
ทำไมไฟแสดงสถานะ "Air Sensor" กระพริบเป็นสีเขียว?
ทำไมไฟแสดงสถานะ "Air Sensor" ติดสว่างเป็นสีเขียวตลอดเวลาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง?
ทำไมไฟแสดงสถานะ "Clean Humidifying Filter" ถึงยังคงสว่างแม้หลังจากที่ทำความสะอาดแผ่นกรองไอน้ำแล้ว?
ทำไมการทำความชื้นไม่ทำงาน?
ทำไมกลิ่นต่างๆไม่ถูกขจัดอย่างมีประสิทธิภาพ?
แผ่นกรองฝุ่นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน ?
แผ่นกรองกลิ่นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?
แผ่นกรองความชื้นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?
ในกรณีที่น้ำรั่ว ควรทำอย่างไร
การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น?
ทำไมไฟแสดงสถานะ "Air Sensor" แสดงสีแดงตลอดเวลา?