Skip to main content

Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีไอน้ำเกาะอยู่ที่ขีดบอกระดับน้ำ หลังจากการใช้งาน
กาต้มน้ำตัดก่อนที่น้ำจะเดือด